คำถามที่พบบ่อย

 ประเทศเดียว คือประเทศสหรัฐอเมริกา
 ทางแอร์ และทางเรือ

 ได้ แต่อาหารต้องแพ็คให้ได้มาตรฐาน และมี อย.รับรอง

 ขึ้นอยู่กับรูปแบบ และมูลค่าสินค้า แต่ถ้าต่ำกว่า $600 จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า

 ต้องไปดำเนินการเสียภาษีก่อน แต่ถ้าเสียภาษีไม่ได้ ต้องทำการส่งกลับ re-export และในกรณีที่ทำการส่งกลับไม่ได้ สินค้านั้นก็จะถูกนำไปทำลาย

 สินค้าจะถูกส่งกลับมาที่ warehouse ของ Pack At Post ในอเมริกา ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับผู้ส่ง ว่าจะให้ดำเนินการส่งกลับ หรือให้พยายามส่งไปหาผู้รับอีกครั้ง ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผู้ส่งต้องเป็นคนรับผิดชอบ
 เจ้าหน้าที่ทำการสแกนรับพัสดุเข้าโกดัง จากนั้น ทำการเปิดพัสดุ เพื่อตรวจสอบและถ่ายรูปสินค้า พร้อมทั้งอัปเดทข้อมูลขึ้นเว็บไซต์และส่งอีเมล์แจ้งสมาชิก เพื่อให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า และทำการสร้าง Ship ID สมาชิกแจ้งชื่อผู้รับและที่อยู่ปลายทาง แล้วเลือกแพ็คเกจที่พร้อมจะทำการส่งและรวมกล่อง พร้อมแจ้งช่องทางการชำระเงินค่าจัดส่งเจ้าหน้าที่ทำการรวมกล่องพัสดุลงในกล่องใหม่ พร้อมออกอินวอยซ์และหมายเลขพัสดุส่งให้สมาชิก สมาชิกสามารถชำระเงินค่าจัดส่งได้ทันที การชำระเงิน

 กรณีที่สมาชิกได้ Create Shipment และสินค้าส่งมาถึงครบ "ก่อน" Cut Off Date (วันปิดรับสินค้าเรือในแต่ละรอบ): ปกติสินค้าจะได้ไปกับเรือในรอบนั้น สมาชิกสามารถเช็คในระบบได้ ถ้ามีเลขใบขนสินค้า แสดงว่าสินค้าได้ไปกับเรือรอบนั้นอย่างแน่นอน ถ้าไม่มีเลขใบขนสินค้า มีความเป็นไปได้ว่าตู้คอนเทนเนอร์เต็มก่อนหน้าที่สมาชิก Create Shipment ID กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อสอบถามรายละเอียด


 กรณีที่ Create Shipment หรือสินค้าส่งมาถึง Pack at Post "หลัง" Cut Off Date: ปกติสินค้าต้องไปกับเรือรอบหน้า แต่ถ้าสมาชิก Create Shipment 1-5 วันหลังจากวัน Cut Off สินค้าอาจได้ไปกับเรือรอบนี้ ถ้าสินค้ามาทันวันปิดตู้ และยังมีที่ว่างในตู้เหลืออยู่** ปกติหลังจาก Cut Off Date ทางบริษัทจะใช้เวลาในการเตรียมงาน ในการแยกสินค้าใน pallet, wrap สินค้าเข้า pallet, ทำใบแจ้งออกสินค้ากับ US Customs, ทำ Invoice/Packing List, Confirm วันนัดตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้ใช้เวลาประมาณ 5 วัน ก่อน load สินค้าขึ้นตู้คอนเทนเนอร์การส่งสินค้าทางเครื่องบิน

 สมาชิกสามารถดูได้ที่ "วันที่" บนใบขนสินค้า (Shipment Document) ของ Shipment ID นั้น ๆ (กรุณาอย่าดู วันที่บน Invoice เพราะวันออก Invoice อาจเป็นคนละวันกับวันสรุปส่งสินค้าออก)

 ระยะเวลาในการส่งสินค้า เป็นจำนวนวันที่ใช้ในการส่งตามปกติ ซึ่งถ้าไม่มีวันหยุดยาว อุบัติเหตุ หรือภัยทางธรรมชาติ ทางบริษัทจะส่งสินค้าถึงผู้รับภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ แต่ระยะเวลาในการเคลียร์ศุลกากรเป็นส่วนที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้ ขึ้นอยู่ที่ความเข้มงวดของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่แต่ละราย แต่ละช่วงเวลา ดังนั้นทางบริษัทจะไม่สามารถรับประกันระยะเวลาการส่งได้ ถ้ามีปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น

 กรุณาให้ผู้รับสินค้า ทำดังต่อไปนี้

 1. ถ่ายรูปสภาพกล่องสินค้าทั้งกล่อง

 2. ถ่ายรูปฉลากบนกล่องสินค้า

 3. เปิดฝากล่อง ถ่ายรูปให้เห็นสินค้าในกล่อง

 4. ใส่ทุกอย่างที่ส่งมาในกล่องคืนเข้าไปในกล่อง

 แล้วชั่งน้ำหนักว่าทั้งกล่องหนักเท่าไร(ถ่ายรูปตัวเลขนํ้าหนักบนตราชั่ง)

 *แล้วสมาชิก (ผู้ส่ง) ส่งภาพถ่ายทั้งหมดให้ทางบริษัทฯ พร้อมแจ้ง Shipment ID และรายละเอียดสินค้าที่หายทางบริษัทจะทำการตรวจสอบกับข้อมูลและภาพถ่ายในระบบ แล้วจะแจ้งผลให้ทางสมาชิกทราบภายใน 3-7 วัน

 Volume Weight คือ นํ้าหนักตามปริมาตร ปกติการส่งสินค้าทางเครื่องบินจะคำนวณค่าส่งจากนํ้าหนัก แต่ถ้าสินค้ามีนํ้าหนักเบาแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาตราฐานเปลื้องเนื้อที่ในเครื่องบิน ทางสายการบินจะคิดค่า Volume Weight เพิ่ม

 สูตรการคิด Volume Weight คือ กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร) หารด้วย 5,000

ตัวอย่าง

สมมุติว่ากล่องสินค้ามีขนาด 24 x 24 x 24 จะคิด 24 x 24 x 24 = 13,824 หารด้วย 5,000

= Volume Weight 2.77 kg หมายความว่าถ้าสินค้ากล่องนี้หนัก 2.77 kg ขึ้นไป สมาชิกจะไม่ต้องเสียค่า Volume Weight เพราะนํ้าหนักจริงเท่าหรือมากกว่า Volume Weight แต่ถ้าสินค้ากล่องนี้หนักน้อยกว่า Volume Weight (เบาแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาตราฐาน) จะมีค่า Volume Weight ที่ส่วนเกิน

ตัวอย่างการคำนวณ : กล่องขนาด 24 x 24 x 24
Volume Weight 2.77 kg
 สมมุตินํ้าหนักจริงแค่ 1.00 kg
 จะเป็น 2.77 - 1.00 = ส่วนเกิน 0.72 kg x 220 บาท = ค่า Volume Weight 165 บ

ค่า Volume Weight 220 บาท ต่อกิโลกรัม/กล่อง (คิดจากส่วนที่เกินเท่านั้น)

เพราะเหตุผลดังต่อไปนี้

 14.1 ทางบริษัทจำเป็นต้องเปิดตรวจดูว่าไม่ใช่สินค้าผิดกฎหมาย/ห้ามส่ง (เพราะจะทำให้สินค้าของสมาชิกอื่นๆทั้งshipmenมีปัญหาไปด้วย)

 14.2 สมาชิกส่วนมากต้องการrepack (ทิ้งกล่อง,พับกล่อง)เพราะช่วยลดขนาดและนํ้าหนักของกล่องสินค้าช่วยให้ค่าส่งถูกลง

 14.3 การเปิดกล่องถ่ายรูปสินค้าขึ้นบนระบบให้สมาชิกแต่ละท่านเห็นภาพถ่ายสินค้าทันที ช่วยให้สมาชิกสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสินค้าถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่ (รุ่น สี จำนวน สภาพฯลฯ) ซึ่งช่วยให้สมาชิกมีโอกาสที่จะทำเรื่อง return หรือ replace ผู้ขายได้

 การที่ผู้ส่ง (ไปรษณีย์ไทย,เคอรี่ ฯลฯ) แจ้งว่าได้ส่งสินค้าออกมาแล้วนั้น ไม่ได้หมายความว่า สินค้าจะส่งมาถึงที่ แพค แอท โพส เสมอไป สินค้าอาจจะอยู่ในระหว่างการจัดส่ง ซึ่งปกติการจัดส่งมาที่ แพค แอท โพส จะใช้เวลา 3-5 วันทำการ อาจเกิดจากการใส่ชื่อผู้รับผิดทางเราไม่ได้รับสินค้าจากทางร้านขายของออนไลน์ต้องสอบถามไปที่เว็บไซต์ต้นทาง


 *ในกรณีที่เรายังพอมีพื้นที่ให้บรรจุสินค้าเข้าไปได้ เราสามารถรับสินค้าเพิ่มหลังจากปิด Cut off ไปแล้วได้ ซึ่งทีมงานจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป

 เมื่อพัสดุส่งมาถึงโกดังสินค้าของ แพค แอท โพส เจ้าหน้าที่จะทำการเปิดพัสดุ แล้วตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกันกับข้อมูลของสมาชิกคนใดที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นถ่ายรูปสินค้า แล้วอัพเดทขึ้นเว็บไซต์ พร้อมทั้งส่งอีเมล์แจ้งสมาชิก สมาชิกสามารถ เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบสินค้าได้ แต่ในกรณีที่เปิดกล่องแล้ว พบว่า สินค้าเสียหาย แตกหัก ไม่ครบจำนวน ตามที่สมาชิกแจ้งมา ทางเราจะแจ้งบอกสมาชิกทางอีเมล์ เพื่อให้สมาชิกตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกที่จะส่งกลับไปยัง เว็บไซต์ออนไลน์(เว็บไซต์ขายของ)ได้ โดยสมาชิกต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งกลับคืนเอง หรือ ดำเนินการจัดส่งไปยังที่อยู่ปลายทางอื่น นอกเหนือจากที่แจ้งไว้

 สมาชิกสามารถ ตรวจสอบรอบบิน หรือ ตรวจสอบสถานะสินค้า [โปรไฟล์ของลูกค้าเอง] ผ่านเว็บไซต์ของ Pack At Post เมื่อสินค้าถึงสหรัฐอเมริกา หรือเช็คจาก tracking ของบริษัทขนส่งภายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เราได้แจ้งไป เช่น USPS, UPS, OnTrac และอื่นๆ

 การทำส่วนลด เนื่องจากของไม่ถึงมือลูกค้าตามกำหนด ทางเราไม่มีนโยบายให้ได้จริง ๆ เนื่องจากทางเราพยายามกันอย่างสุดความสามารถเพื่อให้สินค้าออกมาถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัย ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการนำสินค้าออกทางเราก็ยอมสูญเสียในส่วนนี้

 หลังจากที่เราได้รับสินค้าเข้าสู่ระบบแล้ว เราจะใช้เวลา 1-3 วันในการถ่ายรูปและอัพเดทรูปสินค้าลงไปในเวปไซต์ ลูกค้าสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสินค้าได้ เมื่อเช็ครูปสินค้าเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถทำการ create shipment ในระบบต่อไปได้

 Cut off เป็นวันที่ทางเราปิดรับสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่ง Cut off นั้น ไม่ใช่วันปิดตู้คอนเทนเนอร์ ถ้าลูกค้าทำการ Create Shipment ก่อนวัน Cut off นั่นหมายความว่าสินค้าชิ้นนั้นได้ออกในรอบเรือของเดือนนั้น ๆ หลังจากปิด cut off แล้ว ทีมงานใน warehouse จะทำการรีแพ็คสินค้า ออก invoice และเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการเคลียร์สินค้าทั้งออกจากไทยและเข้าสหรัฐอเมริกา ซึ่งเรือจะออกจริงหลังจากวันปิด Cut off ในอาทิตย์ถัดไป จะมีบางกรณีที่ตู้คอนเทนเนอร์เต็มจริง ๆ ทางเราจะตัดสินค้าเข้าตู้เรียงตามลำดับของลูกค้าท่านที่ Create Shipment มาก่อน และหากไม่สามารถนำสินค้าของท่านไปได้ ทางเราจะมีอีเมลล์หรือโทรแจ้งลูกค้า

 *ในกรณีที่เรายังพอมีพื้นที่ให้บรรจุสินค้าเข้าไปได้ เราสามารถรับสินค้าเพิ่มหลังจากปิด Cut off ไปแล้วได้ ซึ่งทีมงานจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป

 ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของพัสดุได้เองทางเวปไซต์ ใน log in ของท่าน และสามารถสอบถามสถานะมาทางทีมงานได้ที่ Line@ : packatpost จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามและตรวจสอบสถานะของสินค้าให้กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและจะให้คำตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

 Register Tracking หากคุณทำไว้ จะง่ายสำหรับการค้นหา Tracking นั้น ๆ เพราะเมื่อสินค้ามาถึง และทางเราทำการรับสินค้าชิ้นนั้นเข้ามา (Arrival scan) เราจะได้ทราบว่าได้เลยทันทีว่าพัสดุชิ้นนี้เป็นของลูกค้าท่านใด ถึงแม้ว่าผู้ขายจะลืมใส่ชื่อและเลขที่สมาชิกของลูกค้า

...

โทร : +6698-267-6639

อีเมลล์: [email protected]

ไลน์: @PackpostContact THAILAND

บริษัท แพ็ค แอท โพสต์ จำกัด
36/143 ถ.มอเตอร์เวย์
แขวงคลองสองต้นนุ่น
เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520


Contact United States

Pack At Post Co., Ltd.
9908 Las Tunas Dr.,
Temple City
CA 91780


© 2019. PACK AT POST /