ส่งของทางแอร์ไปสหรัฐอเมริกา

Air Express by Box Door to Door

เริ่มต้นตั้งแต่ 0.5 กิโลกรัมขึ้นไป ระยะเวลา 7 - 10 วัน

*น้ำหนักมีหน่วยเป็นกิโลกรัม/อัตราเงินคิดเป็นสกุลบาทไทย


 • ราคานี้ใช้เฉพาะช่วงสถาณการณ์ COVID-19 เท่านั้น จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และสายการบินกลับมาให้บริการตามปกติ จึงจะสามารถใช้ราคาเดิมตามหน้าเว็บไซต์ www.packatpost.com
 • สำหรับรายการอาหาร ของกินทุกชนิด หากยังไม่มีเลข FDA จะมีค่าบริการ Register FDA / Shipment
  รายการที่ 1-3 คิดค่าบริการ 200 บาท
  รายการที่ 4 ขึ้นไป คิดค่าบริการเพิ่มเติม รายการละ 100 บาท
 • ราคานี้รวมค่าจัดส่งปลายทาง
 • ค่าน้ำหนักตามปริมาณกล่อง คำนวณตามหน่วยน้ำหนักกิโลกรัมต่อกล่อง = กว้าง x ยาว x สูง (ซม.)/5,000
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับกล่องที่มีขนาดเกิน 170 ซม. (ไม่ใช้คิดในการขนส่งในรูปแบบพาเลท)
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับกล่องที่มีน้ำหนักเกิน 32 กก. (ไม่ใช้คิดในการขนส่งในรูปแบบพาเลท)
 • ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบริการเสริมต่างๆ
 • สำหรับพื้นที่ห่างไกลชุมชนอาจจะมีการเรียกเก็บค่าบริการปลายทางเพิ่มเติม ขึ้นอยูกับรหัสไปรษณีย์ของสถานที่ปลายทาง (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
 • แพ็คแอทโพสต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนอัตรา และคำอธิบายต่างๆ โดยมิต้องแจ้งใหทราบล่วงหน้าสามารถดูได้ที่ www.packatpost.com
 • ราคานี้ถูกคำนวณก่อนการคิดค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง
 • โดยปกติการขนส่งทางเครื่องบินจะคำนวณค่าส่งจากนํ้าหนัก แต่ถ้าสินค้ามีนํ้าหนักเบาแต่มีขนาดใหญ่กว่ามาตรฐาน เกินเนื้อที่ในเครื่องบิน ทางสายการบินจะคิดค่าน้ำหนักตามปริมาตรกล่องเพิ่ม

  การคิดน้ำหนักจากปริมาตรกล่อง คือ กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร) หารด้วย 5,000

  ตัวอย่าง สมมุติว่ากล่องสินค้ามีขนาด 25 x 25 x 25 เซนติเมตร จะคิด 25 x 25 x 25 = 15,625 หารด้วย 5,000 = น้ำหนักตามปริมาตรกล่อง 3.12 kg.


  วิธีคำนวณค่าขนส่ง

  หากกล่องสินค้าที่ลูกค้าส่ง มีค่าน้ำหนักตามปริมาตรกล่อง 3.12 kg. (จากการคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรกล่องข้างต้น) แต่ น้ำหนักจริง 2 kg. ซึ่งน้อยกว่าน้ำหนักตามปริมาตรกล่อง ทางเราจะยึดค่าน้ำหนักที่มีจำนวนมากที่สุดมาคิดค่าบริการ ดังตัวอย่างเราจะยึดค่าน้ำหนักตามปริมาตรกล่อง 3.12 kg. มาคำนวณค่าบริการตามตารางราคาที่ทางบริษัทใช้ เพราะฉะนั้นกล่องนี้จะมีค่าขนส่ง = 2,160 บาท
  หมายเหตุ
  ราคาปกติตามหน้าเว็บ
  West Coast < ฝั่งตะวันตกของอเมริกา มีอาณาเขตติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศใต้ติดกับประเทศแม็กซิโก ประกอบไปด้วย รัฐ ประกอบไปด้วย Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Maexico, Oregon, Utah, Washington, Wyoming.

  ค่าบริการจะบวกเพิ่ม kg.ละ $1
  East Coast < ฝั่งทะเลด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกา หรือเรียกว่า ชายฝั่งตะวันออก หมายถึง รัฐฝั่งทะเลซึ่งตั้งในภาคกลางหรือภาคเหนือของสหรัฐอเมริกา โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ มหาสมุทรแอตแลนติก และ แคนาดา ด้วยเหตุผลทางด้านภูมิศาสตร์ คำว่า "ชายฝั่งตะวันออก" ได้มีการใช้อย่างกว้างขวาง หรือที่เรารู้จักกันว่า East Coast เขตมหานครหลักของฝั่งตะวันออกรวมไปถึงนครขนาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบของ Boston, Providence, New York, Buffalo, Philadelphia, Baltimore, Washington DC, Richmond, Raleigh, Charlotte, Orlando, Atlanta, Jacksonville, Miami

  ...

  โทร : +6698-267-6639

  อีเมลล์: info@packatpost.com

  ไลน์: @packatpost  Contact THAILAND

  บริษัท แพ็ค แอท โพสต์ จำกัด
  36/143 ถ.มอเตอร์เวย์
  แขวงคลองสองต้นนุ่น
  เขตลาดกระบัง
  กรุงเทพมหานคร 10520


  Contact United States

  Pack At Post Co., Ltd.
  9908 Las Tunas Dr.,
  Temple City
  CA 91780


  © 2019. PACK AT POST /