ส่งของทางเรือไปสหรัฐอเมริกา

SKD

Sea Freight to USA by Pack at Post

บริการส่งพัสดุทางเรือ จากไทยไปอเมริกา คิดค่าส่งน้ำหนักขั้นต่ำ 5 กิโลกรัม ระยะเวลา 30-40 วัน ราคาประหยัด รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คิดค่าส่งจากน้ำหนัก(ต่อกิโลกรัม)
Weight Price (THB) Price (us $)
0-5 264 $8
6-20 231 $7
21-50 215 $6.50
51-100 198 $6
101-200 182 $5.50
201-400 165 $5
401-600 149 $4.50
601 up 132 $4

อัตราค่าบริการต่อกิโลกรัม

 • คิดค่าส่งน้ำหนักขั้นต่ำ 5 กิโลกรัม
 • รองรับน้ำหนักได้ถึง 32 กิโลกรัม (70lb) / กล่อง
 • หากพัสดุมี Overweight / Oversize ทางเราจะคิดค่าบริการเป็นไปตามกรณี
 • สำหรับส่งสินค้าทั่วไป หากสินค้าจำพวกอาหารทุกประเภท ต้องมีหมายเลข FDA สำหรับการส่งออกและนำเข้า

 • ค่าจัดส่งปลายทางมีให้บริการ 2 รูปแบบ

  ลูกค้าสามารถมารับสินค้าด้วยตนเองที่สำนักงานในอเมริกา

  บริการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยใกล้สำนักงานของเราในอเมริกา คิดค่าบริการ 65 บาท($2) ต่อกล่อง โดยผู้รับปลายทางสามารถรับพัสดุที่สำนักงานของเราทั้ง 4 สาขา ดังนี้


 • Los Angeles, CA
  5301 W Sunset Blvd., STE 1
  Los Angeles, CA 90027
  Tel: 323-336-9595
 • Las Vegas, NV
  3871 S Valley View Blvd.,
  Ste#18 Las Vegas, NV 89103
  Tel: 702-463-0829
 • Portland, OR
  2523 N Hayden Island Dr.,
  Portland, OR 97217
  Tel: 503-946-5666
 • Seattle, WA
  1108 Industry Dr.,
  Tukwila, WA 98188
  Tel: 206-569-4630
 • บริการนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกมารับพัสดุที่สำนักงานของเราในอเมริกา

  ทางเราจะจัดส่งพัสดุผ่านขนส่งท้องถิ่นในอเมริกา (Local Carrier) เช่น UPS, FedEx, USPS ฯลฯ ถึงหน้าประตูบ้านผู้รับปลายทางที่อเมริกา โดยอัตราค่าบริการคิดตามน้ำหนัก(กิโลกรัม)ต่อกล่อง ดังนี้

  Weight Price (THB) Price (us $)
  0-5 495 $15
  6-10 495 $15
  11-15 660 $20
  16-20 825 $25
  21-25 990 $30
  26-30 1,155 $35
  31-35 1,320 $40
  36-40 1,485 $45
  41-70 1,650 $50
  71-100 1,815 $55

  อัตราค่าบริการต่อกิโลกรัม

 • คิดค่าส่งน้ำหนักขั้นต่ำ 2 กิโลกรัม
 • บริการ Door to Door ส่งของถึงหน้าป่าน สำหรับพื้นที่ห่างไกลมีค่าบริการเพิ่มเติม คิดราคา $20/กล่อง
 • ราคาส่ง Door to Door นี้ป็น ราคาขั้นต่ำ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จากบริการที่ลูกค้าเลือกเพิ่มเติมซึ่งขึ้นอยู่กับความเร็ว จำนวนวัน หรือบริการเสริมอื่นๆ

 • SPD

  Sea Freight Bangkok to L.A.by Pallet Service to Door

  ระยะเวลา 30-40 วัน

   การส่งของทางเรือเหมากล่องใหญ่เป็นกล่องพาเลทขนาด...

  จำนวน 1 คิวบิคเมตร        24,000 บาท/พาเลท

  จำนวน 2 - 4 คิวบิคเมตร       23,000 บาท/พาเลท

  จำนวน 5 - 9 คิวบิคเมตร       22,000 บาท /พาเลท

  จำนวน 10 คิวบิคเมตร ขึ้นไป     20,000 บาท/พาเลท

 • ราคานี้ป็นราคาสำหรับส่งของใช้ส่วนตัวเท่านั้น
 • ค่าทำเอกสารสำหรับของใช้เชิงพาณิชย์ รายการละ 350 บาท
 • ราคานี้รวมค่ากล่องพาเลทเรียบร้อยแล้ว
 • ราคานีไม่รวมค่าจัดส่งปลายทาง
 • ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 คิวบิคเมตร/พาเลท
 • บริษัททำการส่งพาเลทไปถึงประตูบ้าน ท่านทั่วสหรัฐอเมริกา โดยใช้ช่องทาง การส่ง 2 ช่องทาง คือ On Trac และ Reddaway
 • ค่าบริการนี้ไม่ร้วมค่าธรรมเนียมอื่นๆและบริการเสริมต่างๆ
 • SQD

  Sea Freight Bangkok to L.A. by Cubic Meter Service to Door

  ระยะเวลา 30-40 วัน

   การส่งของทางเรือราคาประหยัด ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม วัดจากขนาดจริง และคํานวณเป็น คิวบิคเมตร

  จำนวน 0.5 - 1 คิวบิคเมตร         25,000 บาท/คิวบิคเมตร

  จำนวน 1.1 - 5 คิวบิคเมตร        24,500 บาท/คิวบิคเมตร

  จำนวน 5.1 - 10 คิวบิคเมตร         23,000 บาท /คิวบิคเมตร

  จำนวน 10.1 คิวบิคเมตร ขึ้นไป     22,000 บาท/คิวบิคเมตร

 • ราคานี้เป็นราคาต่อคิวบิคเมตร
 • ราคานี้ไม่รวมรวมค่าจัดส่งปลายทาง
 • ราคานี้ป็นราคาสำหรับส่งของใช้ส่วนตัวเท่านั้น
 • ค่าทำเอกสารสำหรับของใช้เชิงพาณิชย์ รายการละ 350 บาท
 • บริษัททำการส่งพาเลทไปถึงประตูบ้านท่านทั่วสหรัฐอเมริกา โดยใช้ช่องทางการส่ง 2 ช่องทาง คือ On Trac และ Reddaway
 • มีค่าธรรมเนียมสำหรับพัสดุภัณฑ์ที่ไม่สามารถวางซ้อนได้
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับกล่องที่มีขนาดเกิน 170 ซม. (ไม่ใช้คิดในการขนส่งในรูปแบบพาเลท)
 • ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบริการเสริมต่างๆ
 • ไม่รวมค่าตีลังไม้
 • SPP

  Sea Freight Pallet Box LCL to Port

  ระยะเวลา 30-40 วัน

    การส่งของทางเรือราคาประหยัด ส่งถึงท่าเรือ เป็นพาเลทกล่องไม้ พาเลทละ 1 คิวบิคเมตร ขนาด 100 x 120 x 110 ซม.

  จำนวน 1 คิวบิคเมตร       12,000 บาท/พาเลท

  จำนวน 2 - 4 คิวบิคเมตร       11,500 บาท/พาเลท

  จำนวน 5 - 9 คิวบิคเมตร       11,000 บาท /พาเลท

  จำนวน 10 คิวบิคเมตร ขึ้นไป     10,000 บาท/พาเลท

 • ราคานี้ รวมค่าพาเลทกล่องไม้เรียบร้อยแล้ว
 • ราคานี้รวมค่าจัดส่งถึงท่าเรือปลายทาง
 • ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 คิวบิคเมตร/พาเลท
 • ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบริการเสริมต่างๆ
 • SQP

  Sea Freight by Cubic Meter LCL to Port

  ระยะเวลา 30-40 วัน

  การส่งของทางเรือราคาประหยัด ส่งถึงท่าเรือ วัดจากขนาดจริง และคํานวณเป็นคิวบิคเมตร

  จำนวน 0.5 - 1.5 คิวบิคเมตร      15,000 บาท/คิวบิคเมตร

  จำนวน 1.6 - 5 คิวบิคเมตร       14,000 บาท/คิวบิคเมตร

  จำนวน 5.1 - 10 คิวบิคเมตร     13,000 บาท /คิวบิคเมตร

  จำนวน 10.1 คิวบิคเมตร ขึ้นไป    12,000 บาท/คิวบิคเมตร

 • ราคานี้เป็นราคาต่อคิวบิคเมตร
 • ราคานี้รวมค่าจัดส่งถึงท่าเรือปลายทาง
 • มีค่าธรรมเนียมสำหรับพัสดุภัณฑ์ที่ไม่สามารถวางซ้อนได้
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับกล่องที่มีขนาดเกิน 170 ซม. (ไม่ใช้คิดในการขนส่งในรูปแบบพาเลท)
 • ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบริการเสริมต่างๆ
 • FCL

  Sea Container FCL

  ระยะเวลา 30-40 วัน

   ทางเราสามารถเสนอราคาค่าส่งทางเรือได้ทุกสายเรือ ทุก Port ทั่วโลก โดยบริษัทเป็น พันธมิตรกับบริษัทเรือชั้นนํา เช่น Maersk, APL, Evergreen และอื่นๆ

 • ไม่รวมค่าพิธีการศุลกากร และค่าภาษีนําเข้า ณ ประเทศปลายทาง
 • ค่าใช้จ่ายอื่นในการดําเนินการ
 • ค่าดําเนินการทางเอกสาร ต่อ อินวอยซ์ 100 บาท
 • ค่าเอกสาร ใบตราส่งสินค้า (BL Fee) 2,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายหน้าท่าเรือในการปฏิบัติงาน (Handling Charge) 3,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการที่บริษัทเรือต้อง Input Data 24 ชั่วโมงก่อนการขนถ่ายสินค้า (AMS) 1,000 บาท
 • ค่าใช้จ่าย ISF 10+2 จํานวน 5,950 บาท
 • ค่าชื่อผู้ส่งออก (Exporter Name Fee) 2,500 บาท (ในกรณีที่ใช้ชื่อผู้ส่งออกเป็นของบริษัท)
 • หมายเหตุ
  ราคาปกติตามหน้าเว็บ
  West Coast < ฝั่งตะวันตกของอเมริกา มีอาณาเขตติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศใต้ติดกับประเทศแม็กซิโก ประกอบไปด้วย รัฐ ประกอบไปด้วย Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Maexico, Oregon, Utah, Washington, Wyoming.

  ค่าบริการจะบวกเพิ่ม kg.ละ $1
  East Coast < ฝั่งทะเลด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกา หรือเรียกว่า ชายฝั่งตะวันออก หมายถึง รัฐฝั่งทะเลซึ่งตั้งในภาคกลางหรือภาคเหนือของสหรัฐอเมริกา โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ มหาสมุทรแอตแลนติก และ แคนาดา ด้วยเหตุผลทางด้านภูมิศาสตร์ คำว่า "ชายฝั่งตะวันออก" ได้มีการใช้อย่างกว้างขวาง หรือที่เรารู้จักกันว่า East Coast เขตมหานครหลักของฝั่งตะวันออกรวมไปถึงนครขนาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบของ Boston, Providence, New York, Buffalo, Philadelphia, Baltimore, Washington DC, Richmond, Raleigh, Charlotte, Orlando, Atlanta, Jacksonville, Miami

  ...

  โทร : +6698-267-6639

  อีเมลล์: [email protected]

  ไลน์: @Packpost  Contact THAILAND

  บริษัท แพ็ค แอท โพสต์ จำกัด
  36/143 ถ.มอเตอร์เวย์
  แขวงคลองสองต้นนุ่น
  เขตลาดกระบัง
  กรุงเทพมหานคร 10520


  Contact United States

  Pack At Post Co., Ltd.
  9908 Las Tunas Dr.,
  Temple City
  CA 91780


  © 2019. PACK AT POST /