ส่งของทางเรือไปสหรัฐอเมริกา

SBD

Sea Freight by Box Door to Door

ระยะเวลา 30-40 วัน

 ส่งของทางเรือราคาประหยัด ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เริ่มต้นที่ 5 กิโลกรัม - 30 กิโลกรัม

น้ำหนัก 0.1 - 5 กิโลกรัม        1,580 บาท/กล่อง

น้ำหนัก 5.1 - 10 กิโลกรัม       2,480 บาท/กล่อง

น้ำหนัก 10.1 - 15 กิโลกรัม      2,780 บาท /กล่อง

น้ำหนัก 15.1 - 20 กิโลกรัม     3,090 บาท/กล่อง

น้ำหนัก 20.1 - 25 กิโลกรัม       3,640 บาท /กล่อง

น้ำหนัก 25.1 - 30 กิโลกรัม       4,370 บาท/กล่อง

 • สำหรับน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อกล่องต่อเที่ยว
 • ราคานี้รวมค่าจัดส่งปลายทาง
 • ราคานี้เป็นราคาต่อกล่อง
 • บริษัททำการส่งกล่องไปถึงประตูบ้านท่านทั่วสหรัฐอเมริกา โดยใช้ช่องทางการส่ง คือ USPS, On Trac และ FedEx
 • มีค่าธรรมเนียมสำหรับพัสดุภัณฑ์ที่ไม่สามารถวางซ้อนได้
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับกล่องที่มีขนาดเกิน 170 ซม. (ไม่ใช้คิดในการขนส่งในรูปแบบพาเลท)
 • ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบริการเสริมต่างๆ
 • สำหรับพื้นที่ห่างไกลชุมชนอาจจะมีการเรียกเก็บค่าบริการปลายทางเพิ่มเติม ขึ้นอยูกับรหัสไปรษณีย์ของสถานที่ปลายทาง (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
 • SKD

  Sea Freight by Kilograms Door to Door

  ระยะเวลา 30-40 วัน

   ส่งของทางเรือราคาประหยัด ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 30 กิโลกรัม ขึ้นไป

  น้ำหนัก 30.1 - 70 กิโลกรัม         150 บาท/กิโลกรัม

  น้ำหนัก 70.1 - 151 กิโลกรัม         145 บาท/กิโลกรัม

  น้ำหนัก 151.1 - 300 กิโลกรัม      140 บาท /กิโลกรัม

  น้ำหนัก 300.1 กิโลกรัม ขึ้นไป     135 บาท/กิโลกรัม

 • สำหรับของน้ำหนัก 30 กิโลกรัมขึ้นไป ต่อเที่ยว
 • ราคานี้รวมค่าจัดส่งปลายทาง
 • ราคานี้เป็นราคาต่อกิโลกรัม
 • บริษัททำการส่งกล่องไปถึงประตูบ้านท่านทั่วสหรัฐอเมริกา โดยใช้ช่องทางการส่ง คือ USPS, On Trac และ FedEx
 • มีค่าธรรมเนียมสำหรับพัสดุภัณฑ์ที่ไม่สามารถวางซ้อนได้
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับกล่องที่มีขนาดเกิน 170 ซม. (ไม่ใช้คิดในการขนส่งในรูปแบบพาเลท)
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับกล่องที่มีน้ำหนักเกิน 32 กก. (ไม่ใช้คิดในการขนส่งในรูปแบบพาเลท)
 • ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบริการเสริมต่างๆ
 • สำหรับพื้นที่ห่างไกลชุมชนอาจจะมีการเรียกเก็บค่าบริการปลายทางเพิ่มเติม ขึ้นอยูกับรหัสไปรษณีย์ของสถานที่ปลายทาง (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
 • SPD

  Sea Freight by Pallet Door to Door

  ระยะเวลา 30-40 วัน

   การส่งของทางเรือราคาประหยัด ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เป็นพาเลทกล่องไม้ พาเลทละ 1 คิว บิคเมตร ขนาด 100 x 120 x 95 ซม.

  จำนวน 1 คิวบิคเมตร        23,000 บาท/พาเลท

  จำนวน 2 - 4 คิวบิคเมตร       22,000 บาท/พาเลท

  จำนวน 5 - 9 คิวบิคเมตร       21,000 บาท /พาเลท

  จำนวน 10 คิวบิคเมตร ขึ้นไป     20,000 บาท/พาเลท

 • ราคานี้ รวมค่าพาเลทกล่องไม้เรียบร้อยแล้ว
 • ราคานี้รวมค่าจัดส่งปลายทาง
 • ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 คิวบิคเมตร/พาเลท ( น้ำหนักไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม )
 • บริษัททำการส่งพาเลทไปถึงประตูบ้านท่านทั่วสหรัฐอเมริกา โดยใช้ช่องทางการส่ง 2 ช่องทาง คือ On Trac และ Reddaway
 • ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบริการเสริมต่างๆ
 • สำหรับพื้นที่ห่างไกลชุมชนอาจจะมีการเรียกเก็บค่าบริการปลายทางเพิ่มเติม ขึ้นอยูกับรหัสไปรษณีย์ของสถานที่ปลายทาง (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
 • SQD

  Sea Freight by Cubic Meter Door to Door

  ระยะเวลา 30-40 วัน

   การส่งของทางเรือราคาประหยัด ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม วัดจากขนาดจริง และคํานวณเป็น คิวบิคเมตร

  จำนวน 0.5 - 1 คิวบิคเมตร         25,500 บาท/คิวบิคเมตร

  จำนวน 1.1 - 5 คิวบิคเมตร        24,000 บาท/คิวบิคเมตร

  จำนวน 5.1 - 10 คิวบิคเมตร         23,000 บาท /คิวบิคเมตร

  จำนวน 10.1 คิวบิคเมตร ขึ้นไป     22,000 บาท/คิวบิคเมตร

 • ราคานี้เป็นราคาต่อคิวบิคเมตร
 • ราคานี้รวมค่าจัดส่งปลายทาง
 • บริษัททำการส่งพาเลทไปถึงประตูบ้านท่านทั่วสหรัฐอเมริกา โดยใช้ช่องทางการส่ง คือ On Trac และ Reddaway
 • มีค่าธรรมเนียมสำหรับพัสดุภัณฑ์ที่ไม่สามารถวางซ้อนได้
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับกล่องที่มีขนาดเกิน 170 ซม. (ไม่ใช้คิดในการขนส่งในรูปแบบพาเลท)
 • ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบริการเสริมต่างๆ
 • สำหรับพื้นที่ห่างไกลชุมชนอาจจะมีการเรียกเก็บค่าบริการปลายทางเพิ่มเติม ขึ้นอยูกับรหัสไปรษณีย์ของสถานที่ปลายทาง (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
 • SXD

  Sea Freight X Box Door to Door

  ระยะเวลา 30-40 วัน

    บริการส่งของทางเรือไปสหรัฐอเมริกา ราคาประหยัด ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สําหรับส่งของใช้ส่วนตัว

   1 - 4 กล่อง           4,400 บาท/กล่อง

   5 - 12 กล่อง         4,200 บาท/กล่อง

   13 กล่องขึ้นไป         4,000 บาท /กล่อง

 • ราคานี้เป็นราคาต่อกล่อง
 • ราคานี้รวมค่าจัดส่งปลายทาง
 • บริษัททําการส่งกล่องไปถึงประตูบ้านท่านทั่วสหรัฐอเมริกา โดยใช้ช่องทางการส่ง คือ USPS, On Trac และ FedEx
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับกล่องที่มีน้ำหนักเกิน 32 กิโลกรัม 150 บาท/กิโลกรัม
 • ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบริการเสริมต่างๆ
 • สำหรับพื้นที่ห่างไกลชุมชนอาจจะมีการเรียกเก็บค่าบริการปลายทางเพิ่มเติม ขึ้นอยูกับรหัสไปรษณีย์ของสถานที่ปลายทาง (ขั้นต่ำ 1,000 บาท)
 • SPP

  Sea Freight Pallet LCL to Port

  ระยะเวลา 30-40 วัน

    การส่งของทางเรือราคาประหยัด ส่งถึงท่าเรือ เป็นพาเลทกล่องไม้ พาเลทละ 1 คิวบิคเมตร ขนาด 100 x 120 x 95 ซม.

  จำนวน 1 คิวบิคเมตร       13,800 บาท/พาเลท

  จำนวน 2 - 4 คิวบิคเมตร       13,200 บาท/พาเลท

  จำนวน 5 - 9 คิวบิคเมตร       12,600 บาท /พาเลท

  จำนวน 10 คิวบิคเมตร ขึ้นไป     12,000 บาท/พาเลท

 • ราคานี้ รวมค่าพาเลทกล่องไม้เรียบร้อยแล้ว
 • ราคานี้รวมค่าจัดส่งถึงท่าเรือปลายทาง
 • ราคานี้เป็นราคาต่อ 1 คิวบิคเมตร/พาเลท
 • ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบริการเสริมต่างๆ
 • SQP

  Sea Freight by Cubic Meter LCL to Port

  ระยะเวลา 30-40 วัน

  การส่งของทางเรือราคาประหยัด ส่งถึงท่าเรือ วัดจากขนาดจริง และคํานวณเป็นคิวบิคเมตร

  จำนวน 0.5 - 1 คิวบิคเมตร      15,300 บาท/คิวบิคเมตร

  จำนวน 1.1 - 5 คิวบิคเมตร       14,400 บาท/คิวบิคเมตร

  จำนวน 5.1 - 10 คิวบิคเมตร     13,800 บาท /คิวบิคเมตร

  จำนวน 10.1 คิวบิคเมตร ขึ้นไป    13,200 บาท/คิวบิคเมตร

 • ราคานี้เป็นราคาต่อคิวบิคเมตร
 • ราคานี้รวมค่าจัดส่งถึงท่าเรือปลายทาง
 • มีค่าธรรมเนียมสำหรับพัสดุภัณฑ์ที่ไม่สามารถวางซ้อนได้
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับกล่องที่มีขนาดเกิน 170 ซม. (ไม่ใช้คิดในการขนส่งในรูปแบบพาเลท)
 • ค่าบริการนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าบริการเสริมต่างๆ
 • FCL

  Sea Container FCL

  ระยะเวลา 30-40 วัน

   ทางเราสามารถเสนอราคาค่าส่งทางเรือได้ทุกสายเรือ ทุก Port ทั่วโลก โดยบริษัทเป็น พันธมิตรกับบริษัทเรือชั้นนํา เช่น Maersk, APL, Evergreen และอื่นๆ

 • ไม่รวมค่าพิธีการศุลกากร และค่าภาษีนําเข้า ณ ประเทศปลายทาง
 • ค่าใช้จ่ายอื่นในการดําเนินการ
 • ค่าดําเนินการทางเอกสาร ต่อ อินวอยซ์ 100 บาท
 • ค่าเอกสาร ใบตราส่งสินค้า (BL Fee) 2,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายหน้าท่าเรือในการปฏิบัติงาน (Handling Charge) 3,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายในการที่บริษัทเรือต้อง Input Data 24 ชั่วโมงก่อนการขนถ่ายสินค้า (AMS) 1,000 บาท
 • ค่าใช้จ่าย ISF 10+2 จํานวน 5,950 บาท
 • ค่าชื่อผู้ส่งออก (Exporter Name Fee) 2,500 บาท (ในกรณีที่ใช้ชื่อผู้ส่งออกเป็นของบริษัท)
 • หมายเหตุ
  ราคาปกติตามหน้าเว็บ
  West Coast < ฝั่งตะวันตกของอเมริกา มีอาณาเขตติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศใต้ติดกับประเทศแม็กซิโก ประกอบไปด้วย รัฐ ประกอบไปด้วย Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Maexico, Oregon, Utah, Washington, Wyoming.

  ค่าบริการจะบวกเพิ่ม kg.ละ $1
  East Coast < ฝั่งทะเลด้านตะวันออกของสหรัฐอเมริกา หรือเรียกว่า ชายฝั่งตะวันออก หมายถึง รัฐฝั่งทะเลซึ่งตั้งในภาคกลางหรือภาคเหนือของสหรัฐอเมริกา โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ มหาสมุทรแอตแลนติก และ แคนาดา ด้วยเหตุผลทางด้านภูมิศาสตร์ คำว่า "ชายฝั่งตะวันออก" ได้มีการใช้อย่างกว้างขวาง หรือที่เรารู้จักกันว่า East Coast เขตมหานครหลักของฝั่งตะวันออกรวมไปถึงนครขนาดใหญ่และพื้นที่โดยรอบของ Boston, Providence, New York, Buffalo, Philadelphia, Baltimore, Washington DC, Richmond, Raleigh, Charlotte, Orlando, Atlanta, Jacksonville, Miami

  ...

  โทร : +6698-267-6639

  อีเมลล์: info@packatpost.com

  ไลน์: @packatpost  Contact THAILAND

  บริษัท แพ็ค แอท โพสต์ จำกัด
  36/143 ถ.มอเตอร์เวย์
  แขวงคลองสองต้นนุ่น
  เขตลาดกระบัง
  กรุงเทพมหานคร 10520


  Contact United States

  Pack At Post Co., Ltd.
  9908 Las Tunas Dr.,
  Temple City
  CA 91780


  © 2019. PACK AT POST /